Cookie Policy

1. Waarom deze Privacy- en Cookie Statement?

deJuristen hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens daarom met grote zorg en uitsluitend in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Met dit Privacy- en Cookie Statement willen wij de bezoekers van onze website informeren over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, de wijze waarop deze verwerking plaatsvindt en de rechten van de bezoeker. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons Privacy- en Cookie Statement.

Het is mogelijk dat wij in de toekomst wijzigingen doorvoeren in ons Privacy- en Cookie Statement. Wij raden bezoekers van onze website dan ook aan regelmatig opnieuw kennis te nemen van ons Privacy- en Cookie Statement. Dit Privacy- en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2016.

2. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website www.dejuristenamsterdam.nl is een website van:

deJuristen B.V.
Johan Huizingalaan 763 A D36
1066 VH Amsterdam
KvK nummer: 64472027
E-mail: contact@dejuristen.legal
Telefoon: +31 (0) 85 888 3900

3. Wat bedoelen we met gegevensverwerking en wat is het doel hiervan?

Dit privacy- en cookie statement is van toepassing op alle activiteiten en diensten die wij aanbieden. Bij het gebruik van onze website en/of onze diensten kunnen uw gegevens worden verwerkt. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn.

Wij verwerken persoonsgegevens om de volgende redenen:

  1. Op onze website kunt u via handige formulieren direct contact met ons opnemen voor specifieke diensten. De persoonsgegevens die u in deze formulieren invult, worden door ons verwerkt met als doel om een overeenkomst voor een juridische dienst aan te gaan en uit te voeren.
  2. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens ook in het kader van uitbreiding en het beheer van ons klantenbestand. Handig, want dan hoeven we bij volgend contact niet weer om al uw gegevens te vragen. Indien u niet langer in ons klantenbestand opgenomen wenst te worden, kunt u bij ons een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Zie hiervoor ook de informatie onder: 5. Inzage correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
  3. Wanneer u zich op onze website inschrijft voor onze nieuwsbrief nemen wij uw gegevens op in ons adressenbestand om u de nieuwsbrief periodiek toe te kunnen zenden. U kunt zich hiervoor via de link in de nieuwsbrief ook weer afmelden.
  4. Bij het bezoeken van onze website worden er enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden en om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat hierbij voornamelijk om gegevens als uw IP adres, het tijdstip waarop u onze website raadpleegt, de duur van uw bezoek, bezochte pagina’s en gegevens die de browser van een gebruiker meestuurt. Deze gegevens worden uiteraard niet aan derde partijen verstrekt.

4. Nieuwsbrief

Wij vinden het belangrijk om onze bezoekers op de hoogte te houden van de laatste – juridische – ontwikkelingen en versturen daarom per e-mail een nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan ons adressenbestand. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich voor hiervoor via een link in de nieuwsbrief ook weer afmelden. De lijst met abonnees van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

5. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Iedere gebruiker kan er van uitgaan dat deJuristen persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. deJuristen garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is.

U heeft te alle tijden de mogelijkheid om, na een schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens die wij van u in ons bezit hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of de gegevens te laten verwijderen.

Een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek dient schriftelijk te worden ingediend, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, en kunt u richten aan: contact@dejuristen.legal.

6. Beveiligingsmaatregelen

Om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen verlies of tegen een onrechtmatige verwerking, hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen. U kunt ervan uit gaan dat deJuristen te allen tijde een beveiligingsniveau zal hanteren dat toereikend is om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

7. Links en social media

Het is mogelijk dat wij op onze website hyperlinks en embedded links opnemen naar ander websites. Het privacy- en cookiebeleid van deJuristen strekt niet tot deze externe websites. Om te weten wat deze partijen met uw gegevens doen, raden wij u aan om de privacy- en cookieverklaringen op de betreffende websites te lezen.

Daarnaast zijn er op onze website knoppen opgenomen waarmee u pagina’s kunt promoten of kunt delen op de verschillende social media platforms (Twitter, Facebook en Google+). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die zelf wordt aangeleverd door deze bedrijven en die onder meer werken met cookies. Als u op de knoppen klikt worden de cookies geplaatst. Om te weten wat deze partijen met uw gegevens doen, raden wij u aan om de privacy- en cookieverklaringen op de betreffende websites te lezen.

8. Doorgifte van persoonsgegevens

deJuristen verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw gegevens worden enkel aan derden verstrekt, wanneer deJuristen daar op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is.

Wij zullen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden aan derde partijen verstrekken.

9. Wij gebruiken ook cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw apparatuur, zoals uw computer, opgeslagen wordt en die bijhoudt dat u een site bezoekt. Er zijn veel verschillende soorten cookies, maar wij maken gebruik van de volgende:

  • Functionele cookies: wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies stellen ons in staat om u als bezoeker te herkennen en om uw voorkeuren vast te leggen, zodat wij u hier niet steeds naar hoeven te vragen. Daarnaast gebruiken we functionele cookies om onze website te verbeteren, zodat we deze te allen tijde kunnen aanpassen aan de voorkeuren van onze gebruikers.
  • Google Analytics: om meer inzicht te krijgen in uw gebruik van onze website, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die wij hierdoor verkrijgen wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google en opgeslagen op Google servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en Google Analytics, raden we u aan om de informatie hierover op de websites van Google en Google Analytics te lezen. Het is mogelijk dat Google de met Google Analytics verzamelde informatie aan derden verschaft indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of wanneer derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt cookies verwijderen of de plaatsing daarvan blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Let op: wanneer u cookies blokkeert is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert.

© 2018 deJuristen B.V. (https://www.dejuristenamsterdam.nl). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy- en cookie statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht. Deze informatie mag niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.legal) worden overgenomen. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven daarmee behouden.