SLA-overeenkomst

Dienstverlener of gebruiker van (cloud)software? Beide partijen willen dat de software goed bereikbaar is. In een Service Level Agreement (SLA) worden afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau (service level) van aangeboden diensten. Je kan denken aan de mate van beschikbaarheid van de software en data, termijnen voor probleemoplossingen, procedurele regelingen bij storingen of aansprakelijkheid bij downtime (de tijd die een website offline is wegens serveronderhoud, panne, etc). Iedere dienst kent eigen risico’s en een SLA-overeenkomst moet daar specifiek op afgestemd worden. Het is daarom goed om van te voren een risicoanalyse uit te voeren, zodat een passende en praktische SLA-overeenkomst gemaakt kan worden.

Zorg voor goede, praktische afspraken. Wij helpen je daar graag bij.

 

Onze diensten:

  • Het onderhandelen over en opstellen en beoordelen van SLA-overeenkomsten
  • Juridisch advies over SLA-overeenkomsten
  • Geschillenbeslechting

 

Meer in detail

Nieuwsgierig? Is je honger naar informatie niet gestild met bovenstaande tekst? Geen probleem. In de tabbladen hiernaast vind je meer informatie over verschillende ICT-contracten zoals escrow, SaaS / ASP en de SLA-overeenkomst. Kun je nog altijd niet vinden wat je zoekt? Geen nood, neem gewoon contact met ons op via +31 (0) 85 888 3900 of het contactformulier.

Licentiering van maatwerksoftware gaat vaak gepaard met een escrow-overeenkomst. Bij een escrow-overeenkomst wordt de broncode van een bepaald programma in bewaring gegeven bij een onafhankelijke escrow agent. Hiermee wordt voorkomen dat in geval van calamiteiten – zoals het faillissement van de ontwikkelaar – de software na verloop van tijd niet meer gebruikt kan worden. De continuïteit van de software waarop jouw onderneming draait (denk aan software op het gebied van financiën, ERP of HRM) blijft gewaarborgd. Ook als softwareontwikkelaar biedt het voordelen. Naast het geven van zekerheid aan jouw wederpartij, behoudt jij de controle over jouw intellectuele eigendomsrechten. Jouw broncode wordt enkel gedeeld met de onafhankelijke escrow agent.

Software as a Service (SaaS) en Application Service Providing (ASP) zijn twee begrippen waarmee software wordt aangeduid die als dienst online of via een ander netwerk wordt aangeboden. Oftewel, de software ‘draait in de cloud’. Een SaaS- of ASP-dienstverlener geeft een gebruiker toegang tot het systeem waarop de applicatie of software draait. De overeenkomst tussen dienstverlener en gebruiker van een clouddienst wordt in een SaaS- of ASP-overeenkomst gegoten. Het verschil tussen SaaS en ASP zit in het aantal gebruikers van de software. ASP-software is afgestemd op de behoeften van één of een paar afnemers. Ook een ASP-overeenkomst zal daarom specifiek worden afgestemd op een of meerdere gebruikers. SaaS-software is geschikt voor een grotere groep gebruikers en een SaaS-overeenkomst is daarom ook minder specifiek.

Er wordt nogal eens de fout gemaakt om te veel te beloven in een SLA in de hoop de eindklant te overtuigen voor hen te kiezen. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn leveranciers niet altijd uitgerust om de beloofde ondersteuning te bieden. Dit kan behoorlijke consequenties hebben omdat in een SLA vaak boeteclausules zijn opgenomen. Wanneer een leverancier niet presteert in overeenstemming met hetgeen in de SLA is afgesproken, zal hij daarvoor een boete aan de klant moeten betalen. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de klant zich realiseert wat de werkelijke waarde van een SLA is. Vaak betaald men voor de dienst en het is daarom van belang om je als klant vooraf af te vragen welke dienst je precies nodig hebt.