Handelsnamen & domeinnamen

Een handelsnaam is de naam waaronder jouw onderneming optreedt in het handelsverkeer. Meerdere handelsnamen zijn mogelijk en ook een domeinnaam kan dienen als handelsnaam. Een handelsnaam wordt automatisch beschermd door de Handelsnaamwet. Inschrijving in het KvK is daarvoor niet doorslaggevend. Het handelsnaamrecht biedt vooral bescherming tegen het gebruik van vergelijkbare handelsnamen waardoor verwarring ontstaat met anderen. De bescherming is wel beperkt. Je kan alleen optreden tegen concurrenten die later binnen hetzelfde afzetgebied een bedrijfsnaam voeren die verwarring wekt met die van jou.

 


Deze klanten lieten hun merk al registreren door deJuristen:

merken


Door een handelsnaam als merk te registreren wordt jouw naam beschermd in het gehele gebied waarvoor de registratie geldt (Benelux / EU / internationaal). Bovendien maakt een merkregistratie het ook mogelijk om op te treden tegen namen van producten of logo’s die te veel lijken op jouw bedrijfsnaam.

Wil je meer informatie over domeinnamen, lees dan ook eens onze blog hierover. Voor het beschermen van jouw bedrijfsnaam of domeinnaam kun je natuurlijk ook gerust contact met ons opnemen.

 

Onze diensten

  • Advies over bescherming en inbreuk
  • Registratie van merken inclusief voorafgaand onderzoek
  • Opstellen en beoordelen van contracten (licentie-, distributie-, samenwerkings-, overdracht en geheimhoudingscontracten)

 

Meer in detail

merken

Merkonderzoek: Indien je nog geen merk wilt registreren maar eerst wilt nagaan of een bepaalde merknaam nog beschikbaar is, en voldoet aan de juridische voorwaarden voor merkregistratie, kunnen wij vrijblijvend merkonderzoek uitvoeren. Prijs: Benelux merkonderzoek: 310 euro, Europees merkonderzoek: 600 euro.  Alle prijzen zijn exclusief BTW en dossierkosten.

deJuristen registreert, onderzoekt en bewaakt je Benelux, Europees of internationaal merk. Wij voeren geen blinde registraties uit, zoals sommige online aanbieders. Alles wordt onderzocht: de wettelijke voorwaarden, concurrerende (merk)namen of beelden, het onderscheidend vermogen, enzovoort. Hierdoor verkrijg je een exclusieve en grondige bescherming tegen eventuele latere inbreuken op je merk. Het registreren van jouw merk of handelsnaam geeft je bescherming in de Benelux, Europa of internationaal (op basis van de gekozen landen). Het registreren van een merk kan in de vorm van enkel een beeldmerk, een woordmerk, of een in de vorm van een ‘complex’ merk waarbij zowel een afbeelding als een tekst (de handelsnaam) gecombineerd worden. Twijfel niet langer, en bescherm je naam of beeld tegen concurrenten.

Het merkenrecht heeft verschillende functies zoals een herkomst-, een onderscheidings-, een kwaliteits-, garantie- en vertrouwensfunctie, een reclamefunctie en een goodwillfunctie. Het merkenrecht is dan ook van groot belang, zowel voor de individuele warenmerken, als de dienstenmerken en de collectieve merken. Om bescherming te kunnen krijgen dien je te beschikken over een teken, dat grafisch voorstelbaar is en het teken moet beschikken over onderscheidend vermogen. deJuristen begeleidt jou bij het deponeren van een Benelux, Europees of internationaal merk.

Een merk is het uithangbord en het visitekaartje van je onderneming. Het onderscheidt je van de concurrent, en men herkent aan de hand van jouw merk jouw specifieke goederen en diensten. Of je nu een starter of een doorgewinterde ondernemer bent, merkbescherming leent zich zowel voor kleine als grote ondernemingen. deJuristen heeft voor ieder een passend pakket, waar je als starter wellicht geen behoefte hebt aan uitgebreid onderzoek en bijhorende advies, is dit voor grotere ondernemingen vaak een absolute must. Wij registreren en deponeren je Benelux, Europees of internationaal merk. Afhankelijk van het door jouw gekozen pakket onderzoeken wij de mogelijkheden tot registratie en bewaken wij je merk na depot.

Wat is een merk? De beschermingsvoorwaarden voor een merk zijn de volgende: het merk moet een teken (benamingen, tekeningen, stempels, cijfers, letters, vormen) zijn, dat teken moet grafisch voorstelbaar zijn (visuele weergave) en het moet onderscheidend vermogen (voor de relevante doelgroep) hebben. Een merk heeft verschillende functies, en bestaat in de vorm van een Beneluxmerk, een internationaal merk en een Europees of Gemeenschapsmerk. Men kan individuele warenmerken, individuele dienstenmerken en collectieve merken registreren.

Hoe verkrijgt men bescherming? Voor een Benelux merk dient een verplicht depot te gebeuren in Brussel of bij het BBIE in Den Haag. Het in te dienen document heeft verschillende formele voorwaarden. Na depot volgt een ambtshalve onderzoek, waarbij men nakijkt of er sprake is van een teken, of het teken voldoende grafisch voorstelbaar is, het een onderscheidend vermogen heeft, een goed vormmerk is, er geen strijdigheid met de openbare orde of goede zeden bestaat, enzovoort. Het BBIE geeft vervolgens schriftelijk kennis van de beslissing en dient een eventuele weigering te motiveren. Men kan bovendien het BBIE facultatief om een vooronderzoek vragen. Bij goedkeuring zal een inschrijving plaatsvinden in het register. Voor een Europese merkregistratie gelden vergelijkbare regels, voor een internationaal depot gelden afwijkende regels.

De duur van de bescherming bedraagt 10 jaar vanaf het depot, en is oneindig verlengbaar met perioden van 10 jaar. Normaal gesproken dient een hernieuwing te gebeuren binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Een merk kan vervallen (verval van rechtswege, door de rechter, verwording tot soortnaam) of nietig worden verklaard door de rechter op vordering van het OM of iedere belanghebbende.

De merkhouder kan optreden tegen elk gebruik in het economisch verkeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of sterk lijkt op het merk van de merkhouder. Het criterium hierbij is het ‘verwarringsgevaar’ bij het relevante doelgroep. Wanneer een merk de gebruikelijke benaming in de handel wordt voor een categorie producten of diensten (bv. ‘Pampers’ in plaats van luiers), en dit geschiedt door toedoen of nalaten van de merkhouder kan het merk zijn bescherming verliezen. De merkhouder dient actief op te treden tegen een dergelijke verwording tot soortnaam, om de bescherming te behouden.