Merken & logo's

merkenBescherm jouw naam

De naam van jouw product of onderneming is erg belangrijk. Het onderscheidt je van anderen. Of het nu gaat om een logo, handelsnaam, domeinnaam of merk, het is nuttig om jouw teken te beschermen. Wij bieden deskundig advies en bekijken welke vorm van merkbescherming het beste bij jouw onderneming aansluit. Wij voeren geen blinde registraties uit, zoals sommige online aanbieders. Alles wordt onderzocht: de wettelijke voorwaarden, concurrerende (merk)namen of beelden, het onderscheidend vermogen, enzovoort. Hierdoor verkrijg je een exclusieve en grondige bescherming tegen eventuele latere inbreuken op je merk.Zo voorkom je dat anderen gebruik maken van een vergelijkbare of dezelfde naam en meeliften op jouw zorgvuldig opgebouwde reputatie. Wij regelen de registratie en het beheer, zodat jij als ondernemer je hier geen zorgen over hoeft te maken en je met je kernactiviteiten bezig kan houden.

 

Hoe werkt het?

Het registreren van een merk kan in de vorm van een beeldmerk, een woordmerk, of een in de vorm van een ‘complex’ merk waarbij zowel een afbeelding als een tekst (de handelsnaam) gecombineerd worden. Je kan een merk registreren op drie niveaus; Benelux, Europees en internationaal. In overleg met jou kiezen we een geografisch gebied.

Vervolgens controleren wij aan de hand van het aanvraagformulier in een eerste intake of jouw merk voldoet aan de wettelijke vereisten (niet-beschrijvend en onderscheidend) om ingeschreven te worden. Voldoet jouw merk hier niet aan, dan val je onder onze no-cure-no-pay garantie en worden er geen kosten in rekening gebracht. Voldoet jouw merknaam hier wel aan, dan zetten wij de procedure voort en bepalen wij in overleg met jou de classificaties en voeren we een identiek en vergelijkend merkonderzoek uit. We brengen dus alleen kosten in rekening wanneer we echt iets voor je kunnen betekenen.

 


Deze klanten lieten hun merk al registreren door deJuristen:

merken


 

Je merkrecht

Na afronding van de registratie ben je in het bezit van een merkrecht en zal niemand anders een vergelijkbaar merk mogen gebruiken. Het enkel registeren van je merk is echter niet voldoende om inbreuk of misbruik van je merk te voorkomen. Het is van belang dat actief wordt opgetreden wanneer een ander een vergelijkbare naam of logo wil registreren en daarbij speelt merkbewaking een grote rol. Indien een ander een vergelijkbare naam of logo wil laten registreren, kun je daar binnen een beperkte termijn bezwaar tegen maken om dit tegen te houden. Wanneer je dit niet op tijd in de gaten hebt, zal het meer tijd en geld kosten om dit te verbieden. Onderneem je geen actie, dan loop je het risico dat je merk zijn waarde verliest.

Om dit te voorkomen kunnen wij je merk bewaken en houden wij voortdurend in de gaten of nieuwe merk inschrijvingen van vergelijkbare namen of logo’s worden gedaan. Wij zullen dit doorgeven en per situatie de mogelijke vervolgstappen met je bespreken. Bij een Benelux merkregistratie bieden wij het eerste half jaar gratis merkbewaking aan en bij een Europese inschrijving het eerste jaar. Na afloop van deze periode kunnen we na overleg merkbewaking voor je blijven doen.

Wil je meer informatie over het beschermen van jouw bedrijfsnaam of merk? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je meer meer informatie over een internationale merkinschrijving? Lees dan ook even deze blog.

 

Onze diensten

  • Vrijblijvend advies over de geschiktheid van een merk
  • Advies over bescherming en inbreuk
  • Registratie van merken inclusief voorafgaand onderzoek
  • Merkbewaking
  • Opstellen en beoordelen van contracten (licentie-, distributie-, samenwerkings-, overdracht en geheimhoudingscontracten)

 

Meer in detail

merken

Apart merkonderzoek: Indien je nog geen merk wilt registreren, maar eerst wil nagaan of een bepaalde merknaam nog beschikbaar is en voldoet aan de juridische voorwaarden voor merkregistratie, kunnen wij ook alleen een merkonderzoek uitvoeren. Kosten voor een apart Benelux merkonderzoek zijn 300,- euro, voor een EU merkonderzoek 500,- euro.  Alle prijzen zijn exclusief BTW en dossierkosten.

Verlenging merkbewaking: In overleg met jou kunnen wij ook voor een langere periode jouw merk bewaken. Contacteer ons voor de mogelijkheden.

Het merkenrecht heeft verschillende functies zoals een herkomst-, een onderscheidings-, een kwaliteits-, garantie- en vertrouwensfunctie, een reclamefunctie en een goodwillfunctie. Het merkenrecht is dan ook van groot belang, zowel voor de individuele warenmerken, als de dienstenmerken en de collectieve merken. Om bescherming te kunnen krijgen dien je te beschikken over een teken, dat grafisch voorstelbaar is en het teken moet beschikken over onderscheidend vermogen. deJuristen begeleidt je bij het deponeren van een Benelux, Europees of internationaal merk (merkdepot).

Een merk is het uithangbord en het visitekaartje van je onderneming. Het onderscheidt je van de concurrent, en men herkent aan de hand van jouw merk jouw specifieke goederen en diensten. Of je nu een starter of een doorgewinterde ondernemer bent, merkbescherming leent zich zowel voor kleine als grote ondernemingen. deJuristen heeft voor ieder een passend pakket, waar je als starter wellicht geen behoefte hebt aan uitgebreid onderzoek en bijhorende advies, is dit voor grotere ondernemingen vaak een absolute must. deJuristen registreert en deponeert je Benelux, Europees of internationaal merk. Afhankelijk van het door jouw gekozen pakket onderzoeken wij de mogelijkheden tot registratie en bewaken wij je merk na depot.
Bescherm je merk vandaag nog. Deponeer meteen via ons formulier of neem contact met ons op!

Wat is een merk? De beschermingsvoorwaarden voor een merk zijn de volgende: het merk moet een teken (benamingen, tekeningen, stempels, cijfers, letters, vormen) zijn, dat teken moet grafisch voorstelbaar zijn (visuele weergave) en het moet onderscheidend vermogen (voor de relevante doelgroep) hebben. Een merk heeft verschillende functies, en bestaat in de vorm van een Beneluxmerk, een internationaal merk en een Europees of Gemeenschapsmerk. Men kan individuele warenmerken, individuele dienstenmerken en collectieve merken registreren.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe verkrijgt men bescherming? Voor een Benelux merk dient een verplicht depot te gebeuren in Brussel of bij de BBIE in Den Haag. Het in te dienen document heeft verschillende formele voorwaarden. Na depot volgt een ambtshalve onderzoek, waarbij men nakijkt of er sprake is van een teken, of het teken voldoende grafisch voorstelbaar is, het een onderscheidend vermogen heeft, een goed vormmerk is, er geen strijdigheid met de openbare orde of goede zeden bestaat, enzovoort. De BBIE geeft vervolgens schriftelijk kennis van de beslissing en dient een eventuele weigering te motiveren. Men kan bovendien het BBIE facultatief om een vooronderzoek vragen. Bij goedkeuring zal een inschrijving plaatsvinden in het register.
Er bestaan bijzondere regels voor een internationaal depot en een Europees of Gemeenschapsmerk.
Je kunt je naam onmiddellijk registreren via ons formulier.

De duur van de bescherming bedraagt 10 jaar vanaf het depot, en is oneindig verlengbaar met perioden van 10 jaar. Normaalgesproken dient een hernieuwing te gebeuren binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Een merk kan vervallen (verval van rechtswege, door de rechter, verwording tot soortnaam) of nietig worden verklaard door de rechter op vordering van het OM of iedere belanghebbende.

De merkhouder kan optreden tegen elk gebruik in het economisch verkeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of sterk lijkt op het merk van de merkhouder. Het criterium hierbij is het ‘verwarringsgevaar’ bij het relevante doelgroep. Wanneer een merk de gebruikelijke benaming in de handel wordt voor een categorie producten of diensten (bv. ‘Pampers’ in plaats van luiers), en dit geschiedt door toedoen of nalaten van de merkhouder kan het merk zijn bescherming verliezen. De merkhouder dient actief op te treden tegen een dergelijke verwording tot soortnaam, om de bescherming te behouden.