Design & vormgeving

model

Gevestigde naam of startende ontwerper? Bescherm jouw creativiteit. Voorkom teleurstellingen wanneer je ontdekt dat iemand anders met jouw werk aan de haal is gegaan. Naast het auteursrecht en merkenrecht biedt het tekeningen- en modellenrecht bescherming. Door jouw ontwerp of tekening te registreren krijg je het alleenrecht op een welbepaalde vormgeving. Zo krijgt niemand anders de kans om zonder jouw toestemming er iets mee te doen. We helpen je graag vooruit, en behoeden je van foutieve of onvolledige registraties, diefstal van je creativiteit of hinderlijke concurrenten. Samen maken we van je modelregistratie een succesverhaal.

Het tekeningen & modellenrecht maakt deel uit van het domein van de industriële eigendomsrechten en biedt een beschermingsmogelijkheid voor ‘het uiterlijk van een voortbrengsel of van een deel ervan’. Minder abstract geformuleerd zorgt een depot bijvoorbeeld voor de bescherming van het dessin op je behangpapier of voor het ontwerp (de 3D vorm) van je koffiekan. Met andere woorden, het is een intellectueel eigendomsrecht  op de vorm of het ontwerp van een tastbaar voorwerp. Laat je echter niet misleiden, het betreft een ruim gegeven: zo zal ook de inrichting van bijvoorbeeld je restaurant of hotelkamers in aanmerking kunnen komen voor depot.

De beschermingsvoorwaarden liggen voor de hand: dat zijn de vereisten van ‘nieuwheid’ en ‘eigen karakter’. Wij onderzoeken of je tekening/model voldoet aan de beschermingsvoorwaarden en begeleid je graag bij de depot procedure.

Let op: je mag je model niet bekend maken vooraleer registratie is voltooid. De regel is immers dat van zodra je model is tentoongesteld aan het ‘relevante publiek’, je de mogelijkheid tot depot of registratie verliest. Hierop zijn wel een paar specifieke uitzonderingen. Zit je in zo’n situatie, contacteer ons dan even. Je kan je model trouwens direct online doorgeven.

 

Onze diensten

  • Advies over bescherming en inbreuk
  • Registratie van tekeningen en/of modellen inclusief voorafgaand onderzoek
  • Opstellen en beoordelen van contracten (licentie-, distributie-, samenwerkings-, overdracht en geheimhoudingscontracten)

 

Meer in detail

model

Wil je meerder ontwerpen of modellen registreren? Neem contact op en vraag ons naar de mogelijkheden.

Door de registratie van jouw ontwerp of model krijg je als modelhouder een exclusief recht op het gebruik van het model. Bovendien kan je je verzetten tegen inbreukmakers en heb je de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Deponeer je jouw ontwerp of model niet, dan ben je aangewezen op de bescherming die de Auteurswet biedt. Die is onzeker en kan je meer geld kosten. Je bent namelijk pas zeker van auteursrechtelijke bescherming indien een rechter daarover een uitspraak heeft gedaan. Bovendien kan je met een auteursrecht alleen optreden tegen copycats. Je moet dan bewijzen dat een ander zijn ontwerp heeft ontleend aan dat van jou. Met een modelregistratie kun je optreden tegen alle ontwerpen of modellen die vergelijkbaar zijn. Je hoeft niet te bewijzen dat het ontwerp is ontleend aan dat van jou.  Modelregistratie is daarom zeker aan te raden.

Een ontwerp of model moet ‘nieuw’ zijn. Volgens de wet is een ontwerp of model nieuw wanneer er geen identiek model aan het publiek beschikbaar is gesteld. Modellen worden als identiek gezien indien de kenmerken van beide modellen slechts in onbelangrijke details verschillen. Op het nieuwheidsvereiste bestaat één uitzondering. De modelhouder kan zijn model nog deponeren één jaar nadat het model is openbaar gemaakt. Dit wordt wel de zogenoemde “terme de grace” genoemd.

Een model heeft een eigen karakter wanneer de algemene indruk van het model verschilt met de algemene indruk van de reeds aan het publiek te beschikking gestelde modellen.