Word privacy compliant

De GDPR verdient maatwerk

Elke organisatie gaat anders om met data en verwerkt veel of juist weinig persoonsgegevens. Het is bovendien goed mogelijk dat jouw organisatie al deels voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Daarom hanteren wij geen vaste prijzen voor een compliance track. Gestandaardiseerde prijzen voor volledige modules impliceren namelijk gestandaardiseerde diensten. Wij bieden op maat gemaakte dienstverlening, zowel voor grote verwerkers als voor kleine gegevensverwerkers.

brochure

Klik op de foto om onze brochure te bekijken.

Hoe wij jou klaarstomen voor de nieuwe privacywetgeving

Wij bieden een aantal preventieve en reactieve diensten aan. De omvang van onze dienstverlening is afhankelijk van de uitkomst van onze audit.

Na een inleidende meeting voeren wij een audit uit. Afhankelijk van de mate waarin gegevens verwerkt worden, wordt een audit handmatig gedaan of wordt een Privacy Scan uitgevoerd (softwaretool).  Op basis van het rapport dat uit de audit voortvloeit, leggen we een actieplan voor, waarbij we duidelijk aangeven wat de stappen tot implementatie zijn. Het kan onder andere gaan om een update van juridische en organisatorische documentatie. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van verscheidene contracten, de redactie van een databeleid, het opstellen van een verwerkingsovereenkomst enzovoort.

Update juridische documentatie

De nieuwe Verordening zorgt ervoor dat een aantal bepalingen in bestaande contracten aangepast moeten worden. Denk onder meer aan bepalingen in de privacy policy, verwerkersovereenkomsten, algemene voorwaarden, enzovoort. Met onze juridische expertise inzake privacywetgeving bieden we jouw onderneming sluitende documenten aan, die overeenstemmen met het profiel van de onderneming, aangepast aan de meest recente wettelijke ontwikkelen.

Intern databeleid

Een databeleid zorgt ervoor dat de datastromen in kaart worden gebracht binnen de onderneming en wat de gevolgen hiervan zijn. Deze informatie dient binnen de onderneming verspreid te worden, zodat iedereen geïnformeerd is over zijn of haar rechten, maar zeker ook over de plichten met betrekking tot het waarborgen van privacy.

Procedure datalek

We zijn realistisch, het blijft in de praktijk altijd mogelijk dat door technische fouten of gerichte cyberaanvallen belangrijke en/of persoonlijke gegevens gelekt worden. Geen nood, met ons preventief en reactief stappenplan heb je alle tools om deze uitdaging snel en efficiënt op te lossen, conform de wettelijke verplichtingen. Op die manier ben je altijd voorbereid. Bovendien gaan wij nog een stap verder. Er moet namelijk aangetoond kunnen worden dat de nodige technische en organisatorische maatregelen werden genomen om een datalek te voorkomen. We hebben een sterk netwerk uitgebouwd van technische partners die via verschillende systeemtesten de pijnpunten kunnen blootleggen en advies kunnen geven zodat jouw onderneming optimaal beschermd is.

Security Check

Heb je het juridisch en organisatorisch op orde, dan kan je nog een stapje verder gaan. Je moet immers kunnen bewijzen dat je de nodige technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om een datalek te voorkomen. Hoe doe je dat? Door jezelf te testen uiteraard. Hiervoor kunnen wij je doorverwijzen naar onze partners.

Met behulp van onze specifiek uitgekozen partners kijken we na in welke mate je beveiligingssysteem up-to-date is met de laatste technische ontwikkelingen op het gebied van beveiliging van jouw gegevens.

Wij kijken graag hoe we jou kunnen helpen. Neem voor meer informatie of een op maat gemaakt offerte contact met ons op via contact@dejuristen.legal