Merkregistratie; over de grens

merkregistratie

31 mei 2017, leestijd: 10 minuten.

Je bent ondernemer en jouw onderneming groeit. Een merkregistratie ligt dan voor de hand. Een eerste stap is vaak een Nederlandse of Europese merkregistratie. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw onderneming zich vooral richt op een paar EU-landen én een aantal andere niet-EU-lidstaten. In dat geval is het goed om eens na te denken over een internationale merkinschrijving.

Internationale merkaanvraag
Soms is een Europees merk niet mogelijk of niet zinvol. Bijvoorbeeld wanneer een vergelijkbare of dezelfde merknaam al is ingeschreven in één van de Europese landen. Je kunt dan geen Uniemerk meer registreren, omdat het merk in één van de EU-landen al bezet is. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat je graag jouw merk wil laten registreren in landen buiten de EU, bijvoorbeeld in Azië of Noord Amerika. Je kunt er dan voor kiezen om in ieder land een aparte merkaanvraag te doen, volgens het daar geldende nationale recht. Er is echter een efficiëntere manier, namelijk de internationale merkinschrijving.

Eén aanvraag, meerdere landen
Met een internationale merkaanvraag kan merkbescherming worden aangevraagd in meer dan 90 landen binnen en buiten Europa, waaronder bijvoorbeeld de V.S., Rusland, Turkije, China, India en Japan. Een internationale merkregistratie wordt altijd gebaseerd op een bestaand basisdepot, bijvoorbeeld op jouw al bestaande Benelux merkregistratie.

Met een internationale merkregistratie kun je door middel van één aanvraag, merkbescherming aanvragen in meerdere landen tegelijk. Je krijgt zo als het ware een ‘bundel’ nationale merkregistraties.

Voordelen
Een internationale merkregistratie heeft een aantal voordelen. Doordat één aanvraag voor meerdere landen wordt gedaan, zijn ten eerste de registratiekosten lager. Een ander voordeel is dat eventuele bezwaren tegen een merkinschrijving, beperkt blijven tot één land. Heb je bijvoorbeeld voor vijf landen een merkaanvraag gedaan en wordt in één land oppositie ingesteld, dan heeft dit geen gevolgen voor de merkregistratie in de overige vier landen.

Daarnaast is een internationale merkregistratie overzichtelijk. In plaats van een aparte merkaanvraag per land – met verschillende depot-, publicatie- en verlengdata – krijg je één merkregistratie, met één datum. Je kan je bovendien beroepen op prioriteit, wanneer je een internationale merkaanvraag doet, binnen 6 maanden na de aanvraag van een Benelux registratie. Dit betekent dat jouw internationale registratie de zelfde aanvraagdatum krijgt als jouw Benelux registratie (het basisdepot). Bovendien hoef je bij verlenging van je merkenrecht slechts één registratie te verlengen. Je bespaart dus ook direct op kosten in de toekomst.

Een ander voordeel van een internationale merkregistratie is de flexibiliteit. Wil je jouw merkinschrijving uitbreiden naar andere landen, dan kan dit door middel van een territoriale uitbreiding. De nieuwe landen waar je jouw merk wil vastleggen, worden bijgeschreven op jouw internationale aanvraag. In die landen geldt dan de datum van aanvraag als depotdatum.

Aandachtspunten
Een internationale merkregistratie wordt altijd gebaseerd op een basisregistratie, dus een eerdere nationale (Benelux) of Europese merkinschrijving. De eerste vijf jaar is de internationale merkregistratie ook afhankelijk van de basisregistratie. Vervalt de geldigheid van jouw basisregistratie, dan kan vaak alsnog de internationale registratie worden omgezet in nationale merkdepots voor de verschillende landen.

Als laatst is het goed om in ogenschouw te houden dat een internationale merkregistratie meer tijd in beslag neemt dan bijvoorbeeld een Europese merkregistratie. De internationale merkinschrijving wordt namelijk doorgestuurd naar de landen waar je bescherming voor jouw merk hebt aangevraagd. Hoewel jouw merk natuurlijk beschermd wordt vanaf het moment van publicatie, hebben de nationale merkenbureaus officieel 12 (en soms 18) maanden de tijd om op nationaal niveau de merkaanvraag af te ronden en te registreren.

Efficiënt en relatief goedkoop
Wil je in een beperkt aantal EU-lidstaten jouw merk registreren? Of wil je een merkaanvraag doen in landen buiten de EU? Dan is de internationale merkregistratie de relatief goedkoopste en meest efficiënte manier. De precieze kosten van een internationale merkinschrijving zijn afhankelijk van de landen en het aantal landen. Wij maken graag een inschatting van de kosten voor jouw aanvraag. Heb je nog geen basisregistratie, dan helpen wij je daar ook graag mee. De exacte kosten voor een Benelux- of EU- merkinschrijving vind je overigens hier.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie over het registreren van merken? Neem gerust contact met ons op via contact@dejuristen.legal